Stel je vraag
0

Thermodynamica

asked 2017-12-26 08:54:45 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

2 Vragen hierover, ik ben niet zo bekend met thermodynamica, de formules die ik hiervoor moet gebruiken zijn voor mij dan ook een raadsel.

Een aquariumverwarmer heeft vermogen 200W bij 230 V. hoelang duurt het bij een spanning van 230 volt om 45 liter water van 12°C tot 28 °C te verwarmen. Verwaarloos de warmtecapaciteit van het aquarium

Je wil een elektrische doorstromer maken waarbij per minuut 5 liter water langs een weerstand stroomt en het water van 10°C tot 45°C opwarmt. Bereken de grootte vd weerstand die je moet gebruiken en de stroomsterkte. De doorstromer wordt aangesloten op 230 volt

Zou iemand willen uitleggen hoe en welke formule er gebruikt zal moeten worden?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-12-27 10:12:58 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Het vermogen P is UI, ik heb warmte nodig die ik door elektriciteit zou kunnen verkrijgen . Dus I is 0,78 A De warmte krijg ik met Q= I^2Rt Oplossen voor t geeft: Q/(0,78^2295)=t Hoe vind ik Q?

Dit is het enige wat ik weet

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Wellicht kan James Prescott Joule je hierbij helpen met zijn "wet" en "effect"!!!

Johan@REBUS ( 2017-12-27 13:06:04 -0500 )edit

De wet is Q=UIt, Ik heb dan wel t en Q dat onbekend blijft

Ibrahim.Khlosi ( 2017-12-29 16:37:25 -0500 )edit

Zie formularium 'warmteleer'.

Johan@REBUS ( 2017-12-31 06:39:42 -0500 )edit
0

answered 2017-12-26 14:08:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat betekent vermogen? Wat is er nodig om water, hier 45 liter, van 12°C tot 28°C te brengen als de spanning 230 V is?

Wat is er nodig om 5 liter water per minuut van 10°C tot 45°C te brengen? Op welke manier kan je dit met een weerstand realiseren wanneer de spanning 230 V ? Hoe groot dient deze weerstand te zijn? Hoe groot zou de stroomsterkte moeten zijn?

Lees de opgave grondig en analyseer voldoende. Gebruik die begrippen die nodig zijn om het vereiste resultaat te bekomen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-12-26 08:54:45 -0500

Aantal keer gelezen: 192 keer

Laatst gewijzigd: Dec 27 '17