Stel je vraag
0

Biologie: DNA-replicatie

asked 2017-12-27 14:26:28 -0500

Katrien.Vandenberghe gravatar image

Beste

Hoe gebeurt het vervangen van de primer van de snelle streng? Daarnaast vraag ik me ook af waarom de ozakifragmenten bij de trage streng nog aan elkaar geplakt moeten worden door DNA-ligase want dit doet DNA-polymerase toch automatisch als die het ozakifragment verlengt en zo de DNA-opening opvult?

Alvast bedankt! Katrien

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Begrijp je het met de uitleg van Adara? Anders is een filmpje op youtube zien een zekere optie ;) (helpt meestal heel veel)

Martine@REBUS ( 2018-02-10 13:23:26 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-02-04 11:31:27 -0500

Adara gravatar image

Hoi Katrien,

Hoe gebeurt het vervangen van de primer van de snelle streng? De primers worden door aangroeiend Dna vervangen. Telomerase is een enzym die korte dna fragmenten kan aanmaken

Daarnaast vraag ik me ook af waarom de ozakifragmenten bij de trage streng nog aan elkaar geplakt moeten worden door DNA-ligase want dit doet DNA-polymerase toch automatisch als die het ozakifragment verlengt en zo de DNA-opening opvult?

Omdat er anders nicks bestaan.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-12-27 14:26:28 -0500

Aantal keer gelezen: 202 keer

Laatst gewijzigd: Feb 04 '18