Stel je vraag
0

karyogram biologie

asked 2017-12-29 04:09:27 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

Ik begrijp het karyogram niet zo goed, ze zeggen dat ze de chromosomen afbeelden in metafase (dus na DNA replicatie) dan zouden er toch 2n=46 dubbele chromosomen (X'en) afgebeeld moeten worden? toch worden er overal 46 enkele chromosomen afgebeeld? (zie afbeelding) image description

alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-02-04 10:28:25 -0500

Adara gravatar image

2n=46 dus 44 autosomen en 2 heterosomen. met andere woorden, 44 autosomen of 22 chromosomenparen. Of misschien kan ik het ook anders zeggen: na interfase heb je verdubbeld hoeveelheid Dna maar chromosomen veranderen niet. Dus waarom dan dubbele of enkele tekenen? We spreken van chromosomenparen omdat ze twee zusterchromatiden zijn. Is het een beetje duidelijk?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-02-10 13:13:51 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Helemaal correct!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-12-29 04:09:27 -0500

Aantal keer gelezen: 6,375 keer

Laatst gewijzigd: Feb 10 '18