Stel je vraag
1

fysica 11.2.9

asked 2016-05-17 09:15:14 -0500

Anne-Sophie gravatar image

In de vraag staat dat er een overdruk van 2000 Pa wordt gemaakt. Dient dit dan opgeteld te worden met de atmosferische druk? Ik heb bij gedeelte a dit niet gedaan en hierbij bekom ik een uitkomst van 0.2 m, maar bij deeltje b heb ik dit wel gedaan waardoor ik een resultaat van 0.136 x pi x 10(-5) m3 bekom.

Ik vermoed dat één van beide een fout resultaat is?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2016-05-17 13:23:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor de deelvraag b heb je een omgekeerde evenredigheid: PV=P'V' Je rekent bij de beide drukken de atmosferische druk mee. Er is dus een klein drukverschil tussen diepte 20 cm en oppervlakte. Dat heeft als gevold dat het volume van de bel aan de oppervlakte lichtjes groter is dan op 20 cm diep.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-18 12:31:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er moet een bel geblazen worden. Daarvoor is er overdruk nodig. (Vergelijk met het oppompen van een fietsband!)

Als er geen overdruk zou zijn zou er zelfs water in het de buis zitten. Nu baast 'Piet Piraat' het water uit de buis, en blaast vervolgens een luchtbel.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-18 13:37:05 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Dus bij a) dien je ook te werken met een druk van 102000?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-18 11:59:06 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Oké dat heb ik zo opgelost. Maar waarom wordt er bij deeltje a dan niet gewerkt met een druk van 102 000 (atmosferische + overdruk)?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2016-05-17 09:15:14 -0500

Aantal keer gelezen: 194 keer

Laatst gewijzigd: May 18 '16