Stel je vraag
0

Meetkunde oefening 2.1.12

asked 2017-12-30 07:46:46 -0500

Sam gravatar image

Ik heb een vraagje over oefening 2.1.12. Ik ben als volgt te werk gegaan: eerst heb ik via de grondformule van de goniometrie gezocht naar de waarde van sin α. Ik kwam 4/5 uit. Vervolgens heb ik dan de waarden van sin α en cos α ingevuld in het gevraagde en zo kwam ik als uitkomst -7/25 uit. Is dit de juiste werkwijze of is er een andere manier om deze oefening op te lossen?

Alvast bedankt!

Groetjes Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-12-31 10:31:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

(a^4 -b^4) = (a²-b²) (a²+b²) en uit de grondformule weet je dat wat er tussen het laatste haakje staat 1 is. Dan kan je verder werken met sin²(alfa)= 1- cos²(alfa). Dat is volgens mij de snelste manier om dit op te lossen, met het minst kans op een rekenfout. Maar jouw antwoord is ook juist, alleen denk ik dat je met die vierde machten langer bezig geweest bent.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel Myriam!

Sam ( 2018-01-02 04:00:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-12-30 07:46:46 -0500

Aantal keer gelezen: 184 keer

Laatst gewijzigd: Dec 31 '17