Stel je vraag
1

wiskunde 2.1.6

asked 2016-05-17 11:21:47 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Bij deze oefening moet je bijvoorbeeld de waarde zoeken van 'd'. Ik begrijp hoe je deze kan vinden, maar hoe weet je of deze positief is? Met andere woorden hoe weet je dat bijvoorbeeld grafiek 3 naar links of rechts verschoven is?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-17 13:18:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

d kan je best vinden door te kijken welke waarde de functie heeft bij x=0 Dan staat er voor f(3) -2 = 2 sin d en dat kan alleen als d= -pi/2 + k.2pi

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe vinden we in deze oefening 'a' en 'b' ?

Sam ( 2017-12-30 05:57:16 -0500 )edit

Door het berekenen van de periode: T= (2pi)/a en T= (2pi)/b De periode kan je uit de grafiek aflezen.

Myriam@REBUS ( 2017-12-31 10:27:51 -0500 )edit
0

answered 2018-06-14 08:11:26 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Wanneer ik dit voor b probeer bij f1(x) = 3 cos(ax+b) krijg ik -3 = 3 cos(b) <=> b = π maar dit klopt niet want het moet b = π/2 zijn. Wat heb ik hier fout gedaan? Bij d van f3(x) lukt dit wel.

Alvast bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Voor b zie je dat 3 cos(ax+b)=0 en dan is b=pi/2 +k(2pi) of b=-pi/2 +k(2pi) Hier is het pi/2 omdat de cosinus van positief naar negatief gaat. Teken maar eens uit op de goniometrische cirkel.

Myriam@REBUS ( 2018-06-14 11:03:00 -0500 )edit

Oh ja inderdaad! Bedankt!

Mirjam.VanHove ( 2018-06-15 01:19:49 -0500 )edit
0

answered 2016-05-17 15:57:46 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Oké dankuwel!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-17 11:21:47 -0500

Aantal keer gelezen: 182 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '18