Stel je vraag
0

Chemie opgave 4-OIII-11

asked 2018-01-04 03:28:52 -0500

Sam gravatar image

Ik heb een vraag over opgave 4-OIII-11 van chemie. Ik heb voor deze oefening de formule c = n/V gebruikt. Wanneer V kleiner wordt, wordt de concentratie groter. Maar mijn vraag is nu eigenlijk of n gelijk blijft als je 100 ml weggiet of als n dan ook verandert?

Alvast bedankt

Groetjes Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2018-01-04 11:06:29 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Molaire concentratie is het aantal mol opgeloste stof (hier suiker) per liter (of 1000 ml) oplossing. Hier: 1.0 mol per liter. Elke hoeveelheid die je hiervan neemt heeft dezelfde concentratie (in mol/L). Dus ook elke hoeveelheid die er overblijft.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus antwoord C is juist?

Sam ( 2018-01-04 14:24:57 -0500 )edit

Het antwoord C is het juiste.

Johan@REBUS ( 2018-01-05 14:14:03 -0500 )edit

Het is belangrijk om elke opgave volledig en voldoende grondig te lezen. Nooit beginnen uitwerken, uitrekenen, of reeds een antwoord kiezen voor dat je de opgave grondig geanalyseerd hebt.

Johan@REBUS ( 2018-01-05 14:16:11 -0500 )edit

Om deze opgave uit te werken was het NIET nodig om te rekenen, WEL 'redeneren'.

Johan@REBUS ( 2018-01-05 14:17:01 -0500 )edit

Dankuwel voor de hulp, Johan!

Sam ( 2018-01-06 04:48:41 -0500 )edit
0

answered 2018-01-04 06:27:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Lees de opgave rustig na en tracht je in te beelden wat er gebeurt als je 100 ml van de suikerwateroplossing weggooit. Graag je beschrijving van je ervaring.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aan de ene kant dacht ik als je 100 ml weggooit dan heb je een volume van 0,900 liter en als je dan je concentratie 1,00 mol deelt door je volume 0,900 liter, krijg je een concentratie die groter is dan 1,00 mol.

Sam ( 2018-01-04 06:55:20 -0500 )edit

Maar aan de andere kant dacht ik als je 100 ml weggooit dat je aantal deeltjes dan ook vermindert. Dus dan heb je zowel een lagere n als een lager volume en dan zou de concentratie misschien ook gelijk zijn aan 1,00 mol (op voorwaarde dat ze in gelijke verhouding afnemen denk ik dan)

Sam ( 2018-01-04 06:56:38 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-01-04 03:28:52 -0500

Aantal keer gelezen: 240 keer

Laatst gewijzigd: Jan 04 '18