Stel je vraag
1

Wiskunde vraag 1 augustus 2011

asked 2016-05-17 12:39:56 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-05-17 12:42:49 -0500

Is er ook een mogelijkheid de oplossing te vinden met behulp van formules in plaats van alle mogelijkheden uit te schrijven?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-17 13:12:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik vermoed dat je verwijst naar de vraag waarbij 2 vrouwen en 3 mannen aan een ronde tafel plaats nemen. Stel dat je de eerste dame een plaats toekent. Dan zijn er nog 4 plaatsen over: 2 naast de eerste dame, 2 niet naast haar. Er is dus 50% kans dat de 2 dames naast elkaar zitten. Dat is altijd zo, ongeacht de plaats van de eerste dame. Het is immers een ronde tafel.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-17 15:54:03 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Oké dankuwel!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-17 12:39:56 -0500

Aantal keer gelezen: 114 keer

Laatst gewijzigd: May 17 '16