Stel je vraag
0

Oefening 4 2009 augustus Fysica

asked 2018-01-07 13:45:35 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Een honkbalspeler werpt een bal met gestrekte arm, hij zet daarbij een stap vooruit om meer kracht te kunnen geven. Zo oefent hij over een afstand van 2 m een constante kracht van 200 N uit op een bal van 500 g. Bereken de snelheid waarmee de honkbalspeler de bal wegwerpt.

40,0 m/s

28,3 m/s

<c> 30,0 m/s

<d> 20,0 m/s

Ik heb voor deze vraag het antwoord A gevonden, maar omdat ik geen uitwerking hiervan vindt en oplossing, weet ik ook niet of het juist is, kan iemand dit bevestigen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-01-08 02:46:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dat is juist. De arbeid verricht op de bal is 200N*2m = 400J

Dit is de kinetische energie van de bal. mv²/2=400 Als je dit omrekent kom je v=40m/s uit

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel! Ik heb het met bhv kinematica opgelost, maar nu zie ik dat met arbeid het makkelijkste is

Ibrahim.Khlosi ( 2018-01-08 05:54:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-01-07 13:45:35 -0500

Aantal keer gelezen: 1,070 keer

Laatst gewijzigd: Jan 08 '18