Stel je vraag
0

Wiskunde 2014 juli vraag 1

asked 2018-01-23 12:45:54 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hallo, ik snap niet hoe je dit zou moeten uitwerken?

2014 – Juli Vraag 1 De rest na deling van veelterm A(x) door (x+1) is 2. De rest na deling vabn veelterm A(x) door (x-3) is 10. Hoeveel bedraagt de rest na deling van veelterm A(x) door x² – 2x – 3

A 20 B 2x + 4 C 2x + 10 D -2x + 10

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-01-23 13:19:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neem een algemene tweedegraadsveelterm ax²+bx+c De eerste deling kunnen we ook vervangen door het invullen van (-1) voor x (de reststelling gebruiken) Dit geeft a-b+c=2 Op dezelfde wijze vullen we 3 in voor de tweede deling met als resultaat 9a+3b+c=10 Dit is een stelsel van 2 vergelijkingen en 3 onbekenden. Hier kunnen we uithalen: b+2a=2 en c+3a=4

We delen nu onze veelterm ax²+bx+c door x²-2x-3 en de rest is (b+2a)x +(c+3a). Invullen van de hierboven bekomen waarden geeft als rest: 2x+4 dus antwoord B

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hallo tot hier snapte ik het: Dit is een stelsel van 2 vergelijkingen en 3 onbekenden. Hier kunnen we uithalen: b+2a=2 en c+3a=4. Daarna snap ik niet wat er werd gedaan, Want hoe weet je dat dit (b+2a)x +(c+3a) de rest is?

Ibrahim.Khlosi ( 2018-01-23 15:40:09 -0500 )edit

Een euclidische deling uitvoeren ax²+bx+c door x²-2x-3 Het quotiënt is a en de rest is (b+2a)x +(c+3a).

Myriam@REBUS ( 2018-01-25 03:48:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-01-23 12:45:54 -0500

Aantal keer gelezen: 834 keer

Laatst gewijzigd: Jan 23 '18