Stel je vraag
1

fysica hydrostatica

asked 2018-02-12 07:49:17 -0500

Sam gravatar image

Hallo, Ik heb een vraag over de volgende oefening. Het glas drijft in evenwicht op het water, vervolgens laat men een kubusje in het glas vallen. Ik veronderstel dat het glas hierna terug in evenwicht drijft op het water, maar dan dieper in het water? Maar als het in evenwicht drijft, betekent dit dan dat de zwaartekracht en de Archimedeskracht dezelfde grootte hebben?

Alvast bedankt

Grtjes, Sam

C:\fakepath\Schermafbeelding 2018-02-12 om 14.44.25.png

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-02-12 15:13:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het volume van het kubusje doet niets te zake en is dus een afleiding.

De zwaartekracht wordt gecompenseerd door de archimedeskracht. Het kubusje in het glas gaat er dus voor zorgen dat het glas dieper in het water zinkt. Er wordt een hoeveelheid water verplaatst met dezelfde massa als het kubusje. Dus 20 gr = 0,25 * 0.8 (* 1 gram per cm³). Het juiste antwoord is D.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Sam ( 2018-02-13 09:18:27 -0500 )edit
0

answered 2018-04-04 07:34:37 -0500

210119 gravatar image

Beste,

Ik had nog een vraag over deze oefening.

U zegt dat de zwaartekracht gecompenseerd wordt door de archimedeskracht. Ik vroeg me af waarom dit het geval was aangezien ik dacht dat dit enkel zo was wanneer het voorwerp in het water "zweeft". Het glas in deze oefening drijft.

Alvast bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het voorwerp zinkt niet verder in de vloeistof, en het beweegt ook niet naar boven. Dus is er een evenwicht.

Myriam@REBUS ( 2018-04-04 13:58:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-02-12 07:49:17 -0500

Aantal keer gelezen: 306 keer

Laatst gewijzigd: Apr 04 '18