Stel je vraag
0

Wiskunde sinusfunctie

asked 2018-02-13 09:18:06 -0500

Sam gravatar image

Hallo, Ik heb een vraagje over deze oefening. Ik weet dat de amplitude 1,5 is, dus c = 1,5. De periode is 2pi/pi dus a is 2, maar ik weet niet zo goed hoe ik b kan vinden. Er is een verschuiving naar rechts van pi/2, maar nu weet ik niet of b dan -pi/2 is of als je die -pi/2 moet invullen in het functievoorschrift.

Kan iemand mij helpen?

Grtjes Sam

C:\fakepath\Schermafbeelding 2018-02-13 om 16.14.12.png

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-02-17 15:42:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb het nog even allemaal op de tekening gezet. Mijn excuses voor de verwarring. De vorige antwoorden heb ik te snel getypt. Hoop dat het nu duidelijk is. C:\fakepath\sinusfunctie.jpg

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-02-13 14:51:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

b is -pi/2 want voor x=0 is f(x)=0 en dat kan alleen als b=-pi

Tip, vergeet het verschuiven, kijk alleen naar amplitude, periode en beginpunt (x=0). Meestal is dat duidelijk genoeg.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Myriam, dankje voor je uitleg. Ik wil graag deze oefening ook snappen. Maar alleen ben ik ook nog steeds niet meet waarom b=-phi/2?

Adara ( 2018-02-14 17:45:17 -0500 )edit

voor x=0 is f(x)=0 krijg ik f(0)=c.sin(b)=0 dus c=0 of sin(b)=0 c is niet maw. sin(b)=0 of b= phi of - phi? hoe komt u dan aan b=-phi/2?

Adara ( 2018-02-14 17:51:21 -0500 )edit

Typfoutje laat op de avond. Het laatste is juist: b=pi (oplossing D)

Myriam@REBUS ( 2018-02-16 04:36:33 -0500 )edit

kan b ook -phi zijn?

Adara ( 2018-02-16 14:06:45 -0500 )edit

b kan ook -pi zijn want je kan bij het antwoord altijd k*2 pi optellen of aftrekken.

Myriam@REBUS ( 2018-02-17 15:24:41 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-02-13 09:18:06 -0500

Aantal keer gelezen: 201 keer

Laatst gewijzigd: Feb 17 '18