Stel je vraag
0

Chemie OG afleiden uit de lewisformule

asked 2018-02-15 08:19:27 -0500

Sam gravatar image

Hallo,

Ik snap niet echt hoe je het oxidatiegetal kan afleiden uit een lewisformule. Zou iemand me even kunnen uitleggen hoe je dit moet doen?

Alvast bedankt,

Groetjes,

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-02-15 15:02:43 -0500

Adara gravatar image

Neem als voorbeeld, waterstofnitraat. 1) teken eerst je lewisformule. Met N in centraa en H aan uiteinde. Je kunt best de zuurstofatomen nummeren. O1 O2 O3

2) noteer EN-waarde van elk atoom

3) aan de hand van stap 2 weet je hoeveel elektronen naar wie gaat en zo OG bepalen.

Vb O1 is enkelvoudig gebonden aan N. Aangezien EN-waarde van O 3.5 is en van N 3 trekt O 2 elektronen naar zich toe. Dus normaal 6 elk. rond zich en nu 8 . (6-8)=-2 OG(O1)=-2

Helpt het?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-02-15 08:19:27 -0500

Aantal keer gelezen: 637 keer

Laatst gewijzigd: Feb 15 '18