Stel je vraag
1

wiskunde vraag 2 juli 2012

asked 2016-05-17 16:08:08 -0500

Anne-Sophie gravatar image

image description

Kan u de tekening zien die ik heb bijgevoegd? Ik heb deze oefening op deze manier proberen op te lossen. Hierbij bekom ik echter niet het juiste resultaat (20?). Deze methode gebruikten we ook in ons boek, daarom dat ik het op deze manier heb geprobeerd. Ik weet ook dat er een manier is om dit te berekenen als je de afgeleide van de functie neemt en dit gelijk stelt aan y-1/x-2. Hierbij verkrijg ik wel een uitkomst van 20.

Wat ik niet begrijp, is waarom deze eerste methode hier niet geldig is?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-17 17:12:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De rekenfout zit tussen de voorlaatste lijn en die daarboven.

D = (2-a)² -42(2a+1/2)

D=-4a -16a +a²

d=a²-20a = a(a-20)

En zo kom je aan 20

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-17 16:08:08 -0500

Aantal keer gelezen: 142 keer

Laatst gewijzigd: May 17 '16