Stel je vraag
0

biologie, erfelijkheid

asked 2018-02-19 14:14:21 -0500

Adara gravatar image

R= allel voor Rode ogen en r= allel voor bruine ogen V=allel voor rechte vleugel en v= allel voor gekruld vleugel.

men kruist wijfje met RrVv x homozygote recessief man dus rv

12% van de F1 generatie heeft rode ogen met rechte vleugels.

Welke genen zijn gekoppeld bij wijfje en hoeveel bedraagt afstand tussen die genen?

Hoe lost men dit op?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-04 10:30:32 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Hallo,

Aangezien RV 12% voorkomt, zal ook rv 12% voorkomen, deze zijn dus de recombinanten (kleinste getallen) En weet je ook dat 100% - 24% = 76% overblijft om te verdelen over de gekoppelden (dus 38% elks)

De afstand tussen de genen dus 24% en de gekoppelde genen zijn Rv en vR.

Is dit duidelijk?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-02-19 14:14:21 -0500

Aantal keer gelezen: 275 keer

Laatst gewijzigd: Mar 04 '18