Stel je vraag
0

chemie, oxidatiegetallen

asked 2018-02-22 04:00:59 -0500

Adara gravatar image

Op pagina 28 van cursus chemie staat een lijst van OG, ik zie daar strontium niet staat. Hoe komt het? Wat is oxidatiegetal van Sr? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-01 16:27:50 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-03-04 01:52:10 -0500

Deze informatie is louter informatief en is geen leerstof voor het toelatingsexamen.

Ook de oxidatiegetallen van Sr behoort niet tot de te kennen leerstof.

Je moet weten dat de elementen in hoofdgroep I, II en III altijd + I , + II of + III als oxidatiegetal hebben. Zuurstof is altijd - II behalve in dizuurstof is het OG = 0 en in een peroxide is het OG = - I.

Ook dien je te weten dat H normaal altijd +I is behalve in diwaterstof is het OG = 0 en wanneer H gebonden wordt met metalen ontstaan er 'Hydriden' en dan heeft waterstof het oxidatiegetal - I.

Elementen zoals metalen die als zuiver metaal voorkomen hebben het oxidatiegetal 0 - bv. Na, K, Fe, Ca, ... .

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-02-22 04:00:59 -0500

Aantal keer gelezen: 534 keer

Laatst gewijzigd: Mar 04 '18