Stel je vraag
0

Kinematica vraag

asked 2018-02-22 16:05:21 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Ik probeerde een willekeurige kinematica vraag op te lossen: een auto rijdt met een constante snelheid van 25 m/s. Plotseling ziet hij verkeerslichten rood worden. Hij heeft 0.8s nodig om af te remmen met een constante versnelling van 5 m/s. Na hoeveel meter komt het voertuig tot stilstand? Als ik het met deze formule oplos: x=v0t-1/2at² krijg ik 18.4 m en als ik het met deze formule oplos krijg ik: v²=v0²-2ax= 31.25 m

Waaraan ligt dit verschil? En hoe weet ik welke formule correct is?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-02-22 16:26:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je wagen afremt van 25 m/s tot 0 m/s in 0.8 seconden is de versnelling a=31,25 m/s²

(25/0.8=31,25)

Met beide formules bekom je dan een remafstand van 10 m.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Myriam, waarom berekent u versnelling a? In de opgave staat toch dat a= 5m/s¨2?

Adara ( 2018-02-22 16:56:55 -0500 )edit

Dat is dan fout, want met die versnelling kan je niet tot stilstand komen in 0.8 seconden.

Myriam@REBUS ( 2018-02-23 02:20:14 -0500 )edit

Hoe kan men dat inzien dat men met versnelling van 5m/s¨2 niet tot stilstand kan komen in 0,8 seconden?

Adara ( 2018-02-23 14:41:20 -0500 )edit

V= Vo -at in dit geval 25m/s - 5*0,8 = 21m/s

Myriam@REBUS ( 2018-02-23 14:52:58 -0500 )edit

Ja idd, dankje Myriam

Adara ( 2018-02-25 04:39:23 -0500 )edit
0

answered 2018-02-22 16:58:18 -0500

Adara gravatar image

Kan men deze opgave met wet van behoud van energie oplossen? Zo doende kom ik voor totale afstand 31,25m? Maar is het wel juist?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dit kan niet juist zijn want je werkt met de foute versnelling. (zie andere antwoord: v=at en als t=0,8 seconden is a= 31,25 m/s²)

Myriam@REBUS ( 2018-02-23 02:30:11 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-02-22 16:05:21 -0500

Aantal keer gelezen: 162 keer

Laatst gewijzigd: Feb 22 '18