Stel je vraag
1

vraag natuurlijke logaritme

asked 2016-05-18 02:18:43 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Hoeveel reële oplossingen heeft de vergelijking ln (x-2) + ln (x+3) = ln 6 ?

A) 0 B) 1 C) 2 D) oneindig veel

Ik weet niet hoe ik hieraan moet beginnen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2016-05-18 02:59:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

ln (x-2)(x+3)=ln6

ln (x²-5x -6) = ln6

x²-5x-6=6

x²-5x -12 =0 of (x-6)(x+1)=0

Alleen de oplossing x=6 voldoet, want als je x=1 in de oorspronkelijke vergelijking invoert moet je een logaritme nemen van een negatief getal in de eerste term. Dit strookt niet met de bestaansvoorwaarde. Er is dus maar één oplossing.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-18 02:18:43 -0500

Aantal keer gelezen: 33 keer

Laatst gewijzigd: May 18 '16