Stel je vraag
0

chemie, lewisformule

asked 2018-02-27 07:07:46 -0500

Adara gravatar image

Waarom plaatst men zuurstof atoom centraal bij lewisformule van hypochlorigzuur HCLO? Zuurstof atoom heeft bindingsvermogen 2 en Chloor atoom kan 1,2,3,4 hebben?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-03-01 16:24:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het atoom dat het meest aantal bindingspartners kan hebben wordt centraal geplaatst. - Zuurstof heeft twee vrije electronen en kan dus 2 bindingspartners hebben of 4 wanneer er twee extra datief covalente bindingen worden gevormd. - Chloor heeft één vrij electron en kan dus 1 bindingspartner hebben of 4 wanneer er drie extra datief covalente bindingen worden gevormd. - Waterstof heeft één vrij electron en kan dus 1 bindingspartner hebben.

Dit is de reden waarom zuurstof centraal staat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Klopt het dat men En-waarden kan raadplegen en altijd atoom die grootst En-waarde heeft centraal plaatst?

Adara ( 2018-03-01 16:38:38 -0500 )edit

Als men OF4 heeft, wat plaatst men dan best centraal? zuurstof zou ik zegen omdat zijn bindingsvermogen twee bedraagt terwijl van fluor 1 bedraagt. Maar aan zuurstof kan men enkel twee fluor atomen koppelen. Hoe ziet ruimtelijke structuur van OF4 dan eruit?

Adara ( 2018-03-01 16:44:12 -0500 )edit
0

answered 2018-03-03 08:59:56 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-03-04 01:49:44 -0500

De molecule OF4 bestaat volgens mij niet. SF4 daarentegen wel maar de Lewis Formule vormt een uitzondering op de octet regel.

EN gebruik ik niet om het centrale atoom te bepalen. Ik stel voor dat je de regel van het grootste aantal bindingspartners gebruikt om het centrale atoom te bepalen. OK?

Je beperkt je het best tot de oefeningen in de Rebus Cursus en de historische vragen op de officiële website van het toelatingsexamen. Het zoeken naar extra oefeningen rendeert niet. Zorg dat je je kostbare tijd goed besteedt aan het onder de knie krijgen van deze leerstof dan ben je optimaal voorbereid op het toelatingsexamen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, ne het was een oefening dat ik op Facebook heb gezien en probeerde die op te lossen. Ok wat ik van u uitleg zal onthouden is dat ik moet kijken naar bindingsvermogen om centrale atoom te bepalen.

Adara ( 2018-03-03 14:04:46 -0500 )edit

Als ik lewisformule van SF4 moet tekenen. Ga ik op zoek naar bindingsvermogen van S ( 2 4 en 6) en van F (1). Zwavel centraal plaatsen dan.

Adara ( 2018-03-03 14:06:25 -0500 )edit

Dat is correct: S: centraal. Ook onthouden van mijn uitleg dat je goed moet focussen en geen tijd verliezen aan oefeningen op Facebook of andere sociale platformen. Succes Koen.

Koen@REBUS ( 2018-03-04 01:47:53 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-02-27 07:07:46 -0500

Aantal keer gelezen: 750 keer

Laatst gewijzigd: Mar 04 '18