Stel je vraag
0

Biologie Vlaamse bio Olympiade

asked 2018-03-03 17:12:38 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hallo deze vraag snap ik niet image description het antwoord hierbij is D Ik heb proberen te redeneren met t principe van le Chatelier.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-03-04 10:23:11 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Hallo,

Ik leg dit meestal uit door de fotosynthese te zien als een systeem met allemaal 'radjes' die draaien. In de theoriebundel van rebus pagina 5, zie je dat er meerdere radjes zijn die moeten draaien (NADPH-ATP-calvin). Als een rad niet draait, dan zal een ander ook niet kunnen draaien.

In deze oefening verandert er telkens een parameter, maar blijven de andere 2 constant. Dus diegene die bekeken wordt (in de figuur vb lichtintensiteit) gaat naar een plateau doordat de andere 2 parameters constant zijn en het snijpunt wordt door zijn eigen hoeveelheid bepaald. Dus al de parameter een andere wordt, word het snijpunt nog altijd door zichzelf bepaald.

(Je kan het ook bekijken gelijk het limiterend reagens, waar de ene de andere limiteerd)

Is het zo duidelijker?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-03 17:12:38 -0500

Aantal keer gelezen: 179 keer

Laatst gewijzigd: Mar 04 '18