Stel je vraag
0

Biologie voortplanting

asked 2018-03-07 08:56:57 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-03-07 09:00:18 -0500

Hallo,

Ik vroeg mij af of we ook moeten hoe groot de mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen zijn. Bijvoorbeeld dat de teelbal een lengte heeft van ongeveer 5 cm of de bijbal een gekronkeld kanaal van ongeveer 6 m lang is?

Dan heb ik nog een vraagje. Wordt zaadvloeistof afgescheiden door zowel de bijbal als door een zaadblaasje?

Kan iemand mij helpen?

Alvast bedankt,

Groetjes Sam

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-03-07 13:22:06 -0500

Adara gravatar image

Ja, idd. zaadblaasjes zijn klieren die zaadvloeistof afscheiden en daar komt ook fructose in voor.

Zaadvloeisto van bijbal + zaadblaasje + prostaat = sperma.

Over je eerste vraag weet ik ook niet, bij leerstofoverzicht staat wel bouw en functie. Ik zou zegen dat we misschien ongeveer moeten weten.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Sperma bestaat toch uit de zaadvloeistof van bijbal, zaadblaasje, prostaat én uit zaadcellen he?

Sam ( 2018-03-07 14:48:20 -0500 )edit

Ja jaa natuurlijk, anders heb je alleen maar die zaadvloeistof.

Adara ( 2018-03-07 14:59:01 -0500 )edit

Oke dat is wat ik dacht, bedankt voor de hulp

Sam ( 2018-03-07 15:23:47 -0500 )edit
0

answered 2018-03-07 09:06:14 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-03-07 13:07:58 -0500

Denk dat ik het antwoord op de tweede vraag al weet. Zowel bijbal, zaadblaasje als prostaat scheiden zaadvloeistof af en deze zaadvloeistof + de zaadcellen samen is het sperma. Klopt dit?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-07 08:56:57 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Mar 07 '18