Stel je vraag
1

evolutieleer

asked 2016-05-18 07:24:31 -0500

Laura.Slagter gravatar image

Vraag 6: 1. Het bestrijden van de malariamug mbv een nieuw biologisch afbreekbaar insecticide. 2. Het bestrijden van de parasiet dmv medicijnen die aan de malariapatienten worden toegediend. 3. Het uitzetten vaan mannetjes die wel kunnen paren maar onvruchtbaar zijn.

Bij welke methode is er gevaar voor resistentie van de mug of parasiet.

Het antwoord is 1 en 2. Ik begrijp niet goed wat 3 voor effect zal hebben en is het ook 1 omdat die resistent kan worden tegen een insecticide?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2016-05-20 06:23:20 -0500

Joris@REBUS gravatar image

Hallo Laura,

Bij 1 zouden malariamuggen resistent kunnen worden tegen het nieuwe insecticide (er moet dan een nieuw insecticide gemaakt worden om de resistente muggen te bestrijden). Bij 2 zou de parasiet resistent kunnen worden tegen het medicijn (er is dan weer een nieuw medicijn nodig). In geval 3 kunnen de nieuw uitgezette mannetjes geen nakomelingen krijgen. De voortplanting wordt in dit geval verhinderd, en heeft dus niks met het verkrijgen van resistentie (voor een insecticide/medicijn) te maken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-18 07:24:31 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '16