Stel je vraag
0

Biologie vraag 2 2017 juli

asked 2018-03-08 10:55:22 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hallo kan iemand een voorbeeld van het vierkant van punet hierbij tekenen, ik snap niet echt hoe ik hierbij het best te werk kan gaan: bv AABB en aabb Ik krijg dan 0% homozygoten of aaBB x AAbb opnieuw krijg ik 0% homozygoot Terwijl het antwoord 2x 25% is.

Hierbij de vraag:

Gegeven een kruisingsschema bij een dihybride kruising, generatie 1. De genen A en B liggen op verschillende chromosomen. 1. De homozygoten voor beide genen uit dit schema kruisen onderling verder. Welk percentage nakomelingen is dan opnieuw homozygoot voor de beide genen in de volgende generatie (generatie 2)? 2. Deze homozygoten voor beide genen in generatie 2 worden nogmaals onderling gekruist. Welk percentage nakomelingen is dan weer homozygoot voor beide genen in de daaropvolgende generatie (generatie 3)? 25% en 25% 12,5% en 25% <c> 12,5% en 12,5% <d> 50% en 50%

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-09 03:03:58 -0500

Adara gravatar image

Bij de eerste heb je deze homozygoten AABB aabb AAbb aaBB en de gameten zijn dan AB ab Ab aB zo werk je verder door ze te kruisen en kom je telkens 25% uit.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-08 10:55:22 -0500

Aantal keer gelezen: 659 keer

Laatst gewijzigd: Mar 09 '18