Stel je vraag
1

Schakelingen Elktrodynamica

asked 2018-03-10 07:11:13 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

C:\fakepath\Vraag Rebus Fyisca.PNG

In bijlage de oefeningen.

Ik knoei een beetje met het uitrekeningen van de substitutieweerstand. Het juiste antwoord is antwoord D. Hoe moet ik dit aanpakken, ik zou zeggen de 3 weerstanden van 36 staan in parallel met die van 30. Maar jammer genoeg kom ik niet de juiste uitkomst uit. Iemand die kan helpen ?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-10 12:49:43 -0500

Sam gravatar image

Ben je er zeker van dat het juiste antwoord D is? Volgens mij is het juiste antwoord B, 15 Ohm.

Ik bereken eerst het groepje links. R1, R2 en R3 staan parallel -> vervangingsweerstand = 12 Ohm. Vervolgens bereken ik het groepje vanboven. R4 en R5 staan parallel -> vervangingsweerstand = 18 Ohm Deze 2 groepjes staan in serie met elkaar -> vervangingsweerstand = 18 + 12 = 30 Ohm. Tot slot staat dit geheel parallel met R6 -> vervangingsweerstand is 15 Ohm.

Snap je wat ik doe?

C:\fakepath\28958669_1624998570914608_2177643866130219008_o.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Goed gedaan!

Myriam@REBUS ( 2018-03-14 08:11:40 -0500 )edit
1

answered 2018-03-20 12:56:17 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

Merci Sam! het is inderdaad antwoord B

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-10 07:11:13 -0500

Aantal keer gelezen: 164 keer

Laatst gewijzigd: Mar 20 '18