Stel je vraag
0

Biologie voortplanting kiembladen

asked 2018-03-10 11:41:53 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-03-11 03:38:02 -0500

Hallo, Ik heb een vraag over deze oefening.

Longepitheel wordt volgens mij gevormd door het endoblast. Ik dacht dat het haarvatenepitheel gevormd werd door het ectoblast, maar dit is geen optie bij de antwoorden. Wat is de juiste oplossing van deze oefening?

Kan iemand mij helpen?

Alvast bedankt, Groetjes Sam

C:\fakepath\29025453_1624942720920193_86127833885179904_o.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-03-11 12:52:38 -0500

Adara gravatar image

bloedvatenstelstel wordt gevormd door mesoderm. dus daarom denk ik dat haarvatenepitheel ook door mesoderm moet gevormd worden.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Idd. Dankjewel!

Sam ( 2018-03-14 09:21:38 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-10 11:41:53 -0500

Aantal keer gelezen: 238 keer

Laatst gewijzigd: Mar 11 '18