Stel je vraag
0

juli 2015 bio vraag 6

asked 2018-03-11 13:46:46 -0500

Nyah.Renard gravatar image

Tijdens de anafase van de mitose en de meiose van zoogdieren wordt erfelijk materiaal naar de polen van de cel getrokken. Honden hebben 78 chromosomen. Het aantal chromosomen dat naar elke pool getrokken wordt bij de mitose, anafase I en anafase II van de meiose in een hond is dan:

A: Mitose EVEN Anafase I Meiose EVEN Anafase II Meiose EVEN

B: Mitose EVEN Anafase I Meiose ONEVEN Anafase II Meiose EVEN

C: Mitose EVEN Anafase I Meiose ONEVEN Anafase II Meiose ONEVEN

D: Mitose ONEVEN Anafase I Meiose EVEN Anafase II Meiose EVEN

Het antwoord zou C moeten zijn. Ik snap dat er bij de mitose 78 chromosomen zijn dus EVEN en dat bij Anafase I de helft van de 78 chromosomen naar de polen wordt getrokken dus 39 dus ONEVEN maar dan snap ik niet hoe je het aantal kan weten bij Anafase II. Is dat 1/4 van 78 dat je moet nemen?

Alvast bedankt!!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-03-14 07:56:11 -0500

Adara gravatar image

Bij anafase 2 weet je dat het aantal chromosomen blijft gelijk, voor je aan meisoe 2 begint zijn er n chromosomen en na de meisoe 2 zijn er ook n chromosomen ( n is hier oneven dus weet dat je het aantal chromomsen dat naar beide polen getrokken wordt tijdens meisoe 2 ook oneven is)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-04-12 10:31:09 -0500

Nyah.Renard gravatar image

dankjewel ik snap het!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-11 13:46:46 -0500

Aantal keer gelezen: 490 keer

Laatst gewijzigd: Apr 12 '18