Stel je vraag
0

IVV tekst "een invaliderende en sterk miskende aandoening"

asked 2018-03-12 08:08:06 -0500

Dirk gravatar image

Hallo,

Ik begrijp vraag 3 en 4 bij de IVV-tekst "een invaliderende en sterk miskende aandoening" uit de bundel niet. Ik had de volgende antwoorden ingevuld:

Vraag 3: De studie werd uitgevoerd door middel van een vragenlijst. Hoeveel patiënten werden bevraagd? Mijn verkeerde antwoord: A. 80.

Vraag 4: Volgens de studie is de gemiddelde leeftijd van optreden bij de man: Mijn verkeerde antwoord: B. 50 jaar.

Ik begrijp niet waarom mijn antwoorden fout zijn. Ze staan mijns inziens vrijwel letterlijk in de tekst:

"De studie werd uitgevoerd onder de vorm van een uitgebreid, persoonlijk interview met behulp van een semi-gestructureerde vragenlijst bij 80 patiënten."

"De gemiddelde leeftijd waarop de ziekte optrad was in dit staal 44 jaar (42 jaar voor de vrouwen, 50 jaar voor de mannen)."

Welke fout maak ik?

gr. Dirk

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-04-04 07:24:18 -0500

Jolien@REBUS gravatar image

Dag Dirk,

ik heb de tekst gelezen en jouw antwoorden zijn wel degelijk juist. De antwoorden staan fout in ons document, onze excuses voor de verwarring!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-03-22 09:15:17 -0500

Dirk gravatar image

Is er niemand die mijn vraag wil beantwoorden?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-12 08:08:06 -0500

Aantal keer gelezen: 240 keer

Laatst gewijzigd: Apr 04 '18