Stel je vraag
0

logaritme, cursus rebus p.5

asked 2018-03-17 08:24:08 -0500

Adara gravatar image

op pagina 5 van de cursus staan er vierformules die afgeleid zijn van de definitie van logaritme. De eerste formule begrijp ik niet goed.

waarom heffen a en loga elkaar op?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-17 13:36:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het gaat hier om a tot de macht (log met grondtal a van x) Deze heffen elkaar op.

Bekijk dit met een voorbeeld: 10^(log met grondtal 10 van 100) = 10^2 = 100

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-17 08:24:08 -0500

Aantal keer gelezen: 54 keer

Laatst gewijzigd: Mar 17 '18