Stel je vraag
0

wiskunde, veelterm

asked 2018-03-17 09:59:45 -0500

Adara gravatar image

x5 -8x3 -9x hoeveel reële nulpunten heeft deze veelterm? Ik kom er 5 uit.

x=0 x=3 x=-3 x=1 x=-1

klopt het?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-03-17 13:53:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neen, het zijn er maar 3.

x5 -8x3 -9x = x(x^4 -8x^2 -9) = x(x²-9)(x²+1)

De laatste term is niet te ontbinden in (x-1)(x+1)

ik denk dat je hier x²-1 in gedachten had

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-17 09:59:45 -0500

Aantal keer gelezen: 65 keer

Laatst gewijzigd: Mar 17 '18