Stel je vraag
0

wiskunde, nulpunten van een veelterm

asked 2018-03-17 10:25:51 -0500

Adara gravatar image

x4 +5x2 +4 gegeven is deze veelterm

Ik heb heel vee geprobeerd ik vind geen punten, kan dat? Zo ja, hoe kan men eenvoudiger besluiten dat bepaalde veelterm geen nulpunten heeft?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-03-17 13:41:56 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit is een bikwadratische veelterm. Dus kan je als tussenstap de x²=t substitutie gebruiken. Hiermee bekom je een gewone vierkantsvergelijking in t:

t² +5t + 4=0

Dit heeft als oplossingen t=-4 en t=-1

Aangezien t=x² en een kwadraat nooit negatief kan zijn mag je besluiten dat er geen nulpunten zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-17 10:25:51 -0500

Aantal keer gelezen: 85 keer

Laatst gewijzigd: Mar 17 '18