Stel je vraag
0

fysica, warmteleer

asked 2018-03-17 13:38:31 -0500

Adara gravatar image

Ik snap niet goed waarom bij een isochoor grafiek de helling daalt als de volume toeneemt?

Kan iemand deze uitleggen aub? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-17 14:01:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Iedere keer als je volume verdubbelt, halveert de druk. Maar er is dus telkens een groter volume nodig om tot verdubbeling te komen.

Uit de formule PV=nRT kan je afleiden dat bij constante temperatuur en een constant aantal atomen de druk en het volume omgekeerd evenredig zijn. Je komt dus tot een soort y=1/x grafiek.

Zie je het nu?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-17 13:38:31 -0500

Aantal keer gelezen: 288 keer

Laatst gewijzigd: Mar 17 '18