Stel je vraag
0

Grootste versnelling, g-kracht berekenen

asked 2018-03-18 11:52:05 -0500

Sebastiaan.Stoffels gravatar image

In o.a. oefening 3.2.8 wordt er gevraagd wanneer de grootste versnelling plaatsvindt en wat deze is. Hier gaat het echter over een valbeweging. Maar de versnelling is dan toch altijd g (9,81m/s^2)? Of is er toch een manier om een grootste versnelling te berekenen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-03-18 12:18:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je vergeet te vermelden dat de val wordt gebroken door een stevig stuk elastiek.

De zwaartekracht is inderdaad altijd mg , de veerkracht daarentegen is Kx.

Pas hierop het principe van behoud van energie toe, om te weten tot waar het elastiek uitrekt.

Bij maximale uitrekking van het elastiek is de veerkracht ook het hoogst.

Kan je me nu de uitwerking geven?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Via de man: 70*10*60=0.5k*x^2 => k=210. Bij de vrouw geldt: mgh= 0.5kx^2 + mgh => 50*10*60= 105x^2 + 50*10(60-(20+x)). Hieruit komt een tweedegraadsvergelijking waaruit X= 12,4. Fmax=210*12.4=2604. De maximale versnelling is dan 52.08 m/s^2. (=+- 5g). Klopt deze redenering?

Sebastiaan.Stoffels ( 2018-03-21 10:47:19 -0500 )edit
0

answered 2018-03-21 14:03:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het klopt bijna. De vrouw valt geen 60 meter, dus kun de de gravitationele potentiële energie beter schrijven als 5010(40+x) waarbij X de uitrekking van de elastiek is. 105x² zal dan de potentiële energie van het elastisch touw zijn.

De tweedegraadsvergelijking oplossen. Het resultaat komt in de buurt van 16 m uit.

De maximale kracht opwaarts: F=k*x en je trekt daar de zwaartekracht van af. De resulterende kracht delen door de massa geeft je de maximale versnelling. (En die moet je dan uitdrukken als een veelvoud van g)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-18 11:52:05 -0500

Aantal keer gelezen: 427 keer

Laatst gewijzigd: Mar 21 '18