Stel je vraag
0

chemishe rekenen

asked 2018-03-22 05:19:25 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-03-22 12:03:28 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Als men 10 gram van een bepaalde verbinding heeft die 7.50g koolstof en 2.50g waterstof bevat wat is dan de verhoudingsformule van de verbinding?

ik heb n(C)= 0.62mol en n(H)2.50 mol

M= m/n= dan kom ik 3.20g. Dat kan niet. Ik ben fout maar ik weet niet hoe aan de molairemassa van de verbinding kan komen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-22 11:59:26 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je molaire massa is de sleutel om tot een juiste oplossing te komen. Dat is reeds correct.

Probeer van hieruit even verder te redeneren. Hoeveel % is dan het aandeel van H en hoeveel is het % aandeel van C in deze molecule?

Wat is dan de verhouding tussen C en H?

Welke verhoudingsformule krijg je dan?

Ben benieuwd of je dit verder op weg zet.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

aandeel van c= 0.75 en aandeel van h= 0.25

Adara ( 2018-03-23 02:50:34 -0500 )edit

verhouding van C en H= 0,75/0,25= 3/1 en heb ik dan C3H1

Adara ( 2018-03-23 02:51:05 -0500 )edit

maar dat klopt niet

Adara ( 2018-03-23 02:52:08 -0500 )edit

0,62 mol C /(0,62 +2,5) mol in totaal geeft ongeveer 1/5 Dus is er 1 mol C / 5 mol totaal of voor elke mol C zijn er 4 mol H

Myriam@REBUS ( 2018-03-23 03:22:11 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-22 05:19:25 -0500

Aantal keer gelezen: 122 keer

Laatst gewijzigd: Mar 22 '18