Stel je vraag
0

Kinematica fysica Bal

asked 2018-03-22 12:37:34 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hallo hierbij is het antwoord C Ik snap niet waarom a gelijk is aan g als de bal wordt gegooid

  1. Een tennisspeler gooit een tennisbal zo hard als hij kan op de grond. We verwaarlozen de wrijving met de lucht. Van de versnelling a r van de bal nadat de speler hem heeft losgelaten kun je zeggen dat :

a. De grootte van de versnelling a r van de bal is vóór het stuiten op de grond groter dan g en is na het stuiten op de grond kleiner dan g.

b. De grootte van de versnelling a r van de bal is vóór het stuiten op de grond groter dan g en is na het stuiten op de grond gelijk aan g.

c. De grootte van de versnelling a r van de bal is zowel vóór als na het stuiten op de grond gelijk aan g.

d. De grootte van de versnelling a r van de bal is vóór het stuiten op de grond gelijk aan g maar hangt na het stuiten op de grond af van de hardheid van de ondergrond

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-03-22 13:56:10 -0500

Dirk gravatar image

Juist voordat de bal stuit werkt alleen de zwaartekracht op de bal. Ook direct nadat de bal gestuiterd heeft werkt alleen de zwaartekracht op de bal. In beide gevallen is de versnelling dus g.

Op het moment dat de speler de bal gooit is de versnelling inderdaad groter dan g. Ook tijdens het stuiteren is de versnelling ongelijk aan g. Maar daar wordt volgens mij niet gevraagd.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hallo ik zou denken dat de versnellingen dan met elkaar worden opgeteld, de g versnelling en de versnelling die de bal krijgt door de spierkracht. Aangezien het vectoren zijn

Ibrahim.Khlosi ( 2018-03-24 08:34:47 -0500 )edit
1

answered 2018-04-14 09:53:58 -0500

Noah.Pluymers gravatar image

Antwoord C is inderdaad juist, want als je de tweede wet van newton erbij haalt:

F=m*a Nu kun je afleiden dat als je de bal los hebt gelaten er geen kracht meer werkt op de bal dus F= 0 en daardoor moet a ook gelijk zijn aan nul. Nu werkt enkel de zwaartekracht nog op de bal en hierdoor is de versnelling van de bal gelijk aan g.

Hetzelfde gebeurt wanneer de bal op de grond stuitert. Vanaf het moment dat de bal de grond niet meer aanraakt is er geen versnelling meer behalve die veroorzaakt door de zwaartekracht.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-22 12:37:34 -0500

Aantal keer gelezen: 276 keer

Laatst gewijzigd: Apr 14 '18