Stel je vraag
1

parameters rechte

asked 2016-05-18 08:22:26 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Welke keuze van parameters in de vergelijking ax + by + c = 0 resulteert in een dalende rechte, die de Y-as snijdt boven de oorsprong? A) a>0, b>0, c>0 B) a>0, b>0, c<0 C) a>0, b<0, c>0 D) a>0, b<0, c<0

Ik dacht dat parameter a de rico was, en dus negatief voor een dalende rechte. En ook dat parameter c het snijpunt met de Y-as is, en dus positief als dat snijpunt boven de oorsprong is. Maar blijkbaar is dit allebei al fout. Wat betekenen de parameters a,b en c juist?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-05-18 13:07:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Vorm deze vergelijking om tot: by = -ax -c en vervolgens tot y=(-a/b)x -c/b

Om een dalende rechte te bekomen moet -a/b negatief zijn. Om een snijpunt met de y-as boven de oorsprong te krijgen moet -c/b positief zijn. Alleen bij de tweede combinatie is dat het geval.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

dank u wel! Ik had niet gezien dat ik de vergelijking nog moest omvormen

Machteld.DeBacker ( 2016-05-19 06:45:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-18 08:22:26 -0500

Aantal keer gelezen: 55 keer

Laatst gewijzigd: May 18 '16