Stel je vraag
0

chemish rekenen, massaprocent

asked 2018-03-25 12:41:13 -0500

Adara gravatar image

Als massa procentuele samenstelling van een HCL oplossing 3.65% is en massadichtheid 1.10 g/ml. Ik neem 10 ml van deze oplossing. Welke concentratie heeft het dan?

massaprocent= 3,65 dus denk ik dat het wil zeggen 3.65g HCl op 100g oplossing. roh= m oplossing /v oplossing= 100 g/v(opl)= 1,10 g/ml daaruit kan ik volume van de oplossing berekenen. Maar dat heb ik niet nodig? Want ik neem 10ml van die oplossing en zoek de concentratie.

Ik weet niet goed welke stap ik fout zet?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-26 15:16:35 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-03-26 15:18:07 -0500

Uitgaande van deze opgave is het antwoord 0,022 mol/l.

Maak jij eens opnieuw de berekeningen uitgaande van hetgeen je uit voorgaande tips van Myriam hebt onthouden.

OK?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1) 3.65g HCl in 100g oplossing, 2) in 10ml heb ik 40.15g HCl 3) c=n/V en n= 40,15g/ 36g/mol= 1.11 mol terug naar 3) c=1,11mol/10ml= 111mol/liter wat niet kan! maar waar zit mijn fout?

Adara ( 2018-03-28 03:00:27 -0500 )edit

4) c1.V1=C2.V2 5) C2= C1.V1/ V2 en dus C2= 111. 10^-2 / 0,5= 2.22 mol/l

Adara ( 2018-03-28 03:05:36 -0500 )edit

Vertrek van de dichtheid. 10 ml oplossing weegt 11 g en hiervan is slechts 3,65 % zuur. Dus heb ik 0,40 gram HCl. n = 0,4 g / 36,5 g/mol = 0,011 mol HCL. We lengen aan tot 0,5 liter. Ik heb dus 0,011 mol HCl in 0,5 liter. C = n / V = 0,011 mol / 0,5 liter = 0,022 mol/liter

Koen@REBUS ( 2018-03-28 14:53:24 -0500 )edit

Bedankt Koen

Adara ( 2018-03-29 03:21:41 -0500 )edit
0

answered 2018-03-26 07:53:07 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-03-26 08:12:58 -0500

Kan je de volledige opgave even doorgeven. Waar heb je deze opgave gevonden?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De opgave komt van een bundeltje extra oefengen chemie van K U. leuven.

Adara ( 2018-03-26 12:38:00 -0500 )edit

Een waterige HCL oplossing heeft een massaprocentuele samenstelling van 3.65% en een massadichtheid van 1.10 g/ml. Men neemt 10 ml van deze oplossing en voegt water toe tot een totaal volume van 500 ml bereikt is. De concentratie van de resulterende verdunde oplossing aan HCl is dan?

Adara ( 2018-03-26 12:39:51 -0500 )edit

A. niet te berekenen wegens onvoldoende gegevens B. 0.022 mol/l C. 0.011 mol/l D. 1.11 mol/l

Adara ( 2018-03-26 12:40:11 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-25 12:41:13 -0500

Aantal keer gelezen: 7,845 keer

Laatst gewijzigd: Mar 26 '18