Stel je vraag
0

Rebus extra oefeningen chemie, vraag 1

asked 2018-03-25 13:14:34 -0500

Adara gravatar image

Chemische formule van glucose is c6H12O6 in een hoeveelheid glucose zitten 1.26.10^21 zuurstofatomen. Breken massa van glucose.

Aan de hand van de gegevens kan men ten eerste aantal mol zuurstof berekenen. Dat is ongeveer gelijk aan 2.10^-3 mol. Zo weet men dan n(O)= 2 . 10^-3 mol n(H)= 4. 10^-3 mol n(c)= 2. 10^-3 mol

ik zoek massa van glucose m= n.M= 8. 10^-3 mol. 180 g/mol = 1,44 g.

Wat doe ik fout? Want mijn antwoord staat niet eens tussen de opties?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-26 07:56:02 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-03-28 14:56:58 -0500

Op jouw eerste vraag. Reken nog eens opnieuw want ik kom een ander getal uit.

Op jouw tweede vraag, je mag ook verder gaan en dan bekijken hoeveel mol glucose je hebt. Dat is dan 2 x 10 tot de min derde mol gedeeld door zes en dit maal de molaire massa van glucose.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

n(glucose)=8.10^-3mol x 180g/mol ? waarom neemt u 2.10^-3 als aantal mol voor glucose? Dat is toch aantal mol van zuurstof?

Adara ( 2018-03-28 03:20:13 -0500 )edit
1

Ik had een foutje gemaakt. Ik heb het hierboven rechtgezet. Het aantal mol glucose is 1/6 van het aantal mol zuurstof in glucose.

Koen@REBUS ( 2018-03-28 14:58:05 -0500 )edit

We weten dat n(O)=2.10^-3mol en u zegt dat n(glucose)= 2.10^-3 / 6= 3.3 10^- 4mol glucose m=n.M= 60g

Adara ( 2018-03-29 03:45:58 -0500 )edit

In 1 mol glucose hebben we 6 mol zuurstof atomen, en dus 2. 10^-3 mol zuurstof atomen komt overeen met 2.10^-3mol/6 mol glucose. correct?

Adara ( 2018-03-29 03:48:16 -0500 )edit

Correct geredeneerd !

Koen@REBUS ( 2018-04-01 13:08:20 -0500 )edit
0

answered 2018-03-25 16:43:32 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-03-25 16:44:26 -0500

Je kent het aantal mol O, het aantal mol H en het aantal mol C.

n(O)= 2 . 10^-3 mol

n(H)= 4. 10^-3 mol

n(c)= 2. 10^-3 mol

Als je elk van deze hoeveelheden vermenigvuldigt met de specifieke molaire massa en deze hoeveelheden sommeert heb je de juiste oplossing.

Dan de oplossing kiezen die er het dichtst bij aansluit daar je schrijft 'ongeveer'

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dan ik aan 384mg is het dan antwoord C( 377gm)?

Adara ( 2018-03-26 04:05:21 -0500 )edit

Koen, mag ik u vragen waarom men dergelijke oefeningen niet kan oplossing door formule m=n.M want ik snap niet waarom ik fout begonnen was?

Adara ( 2018-03-26 04:06:26 -0500 )edit

1) C6H12O6 betekent dat men in 1 molecule glucose 6 atomen zuurstof 6 atomen koolstof en 12 atomen waterstof heeft?

Adara ( 2018-03-26 04:19:00 -0500 )edit

2) dan vraagt men zich af als men 1.26 10^21 zuurstofatomen nodig heeft hoeveel g glusoe men daarvoor moet hebben?

Adara ( 2018-03-26 04:20:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-25 13:14:34 -0500

Aantal keer gelezen: 520 keer

Laatst gewijzigd: Mar 28 '18