Stel je vraag
0

Fysica 12.2.6

asked 2016-05-18 12:44:59 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-05-18 12:45:16 -0500

Bij gedeelte b) heb ik gebruik gemaakt van de formule Q = mL(condensatiewater) + mc(water)deltaT = 0,0125 x 22,6 x 10(5) + 0,0125 x 4,19 x 10(3) x (-50) = 25 631,25 J.

Dit verschilt echter met de mij gegeven oplossing 30 900 J.

Wanneer ik ipv de - 50 een plusteken plaats kom ik dit wel uit, maar de formule is toch eindtemperatuur - begin = 50-100?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Om helemaal correct te zijn, moet je de term van condensatie een minteken geven en dan krijg je -30900J: energie die vrij komt. Bij de latente warmtetermen moet je het teken afstemmen op een $mc\Delta T$ term die hetzelfde doet, hier afgeven dus negatief als je de regel $T_{eind}-T_{begin}$ volgt.

Yves@REBUS ( 2016-05-18 22:21:51 -0500 )edit

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-05-18 13:58:56 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik zie niet precies wat je bedoelt.

Er komt warmte vrij bij het afkoelen van het water. Of bij het condenseren van de stoom.

Aan de andere kant warmt dit de huid (menselijk vlees) op.

Ofwel schrijf je de vergelijking met positieve termen links en rechts van het gelijkheidsteken, ofwel zet je alles langs dezelfde kant en zorg je dat er geen netto energie vrijkomt of verdwijnt.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-18 13:40:06 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Omdat dat de delta T is, het einde - begin wat 50-100 is? Bij a heb ik hier ook -50 als laatste term.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-18 13:16:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als de stoom condenseert wordt dat water van 100 °C. Vervolgens koelt dit dat net zoals bij het geval a af tot 50°C. Waarom zou je de laatste term dan vermenigvuldigen met (-50). De eindtemperatuur is 50°C, net zoals bij a.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-18 12:44:59 -0500

Aantal keer gelezen: 247 keer

Laatst gewijzigd: May 18 '16