Stel je vraag
0

wiskunde, hoogtelijn en zwaartelijn

asked 2018-03-28 04:59:19 -0500

Adara gravatar image

de hoogtelijn en de zwaartelijn gaan door overstaande hoekpunt, gaan ze die hoek ook in gelijke stukken verdelen? Zoals een bissectries het doet? En wat bedoelt men met eerst bissectrice zoals vermeld op pagina 20 (2.6) ?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-28 05:10:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De eerste bissectrice is de lijn y=x De tweede bissectrice is y=-x

Voor de hoogtelijn en de zwaartelijn begrijp ik de vraag niet direct. Maar je kan de uitleg over deze lijnen bijvoorbeeld hier vinden. http://www.dr-aart.nl/Meetkunde-bijzo...

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah dus eerste bissectrice wilt zegen in eerste kwadrant?, De vraag was; of de hoogtelijn en de zwaartelijn die door de overstaande hoepunten gaan of ze die hoek in twee gelijke delen gaan verdelen?

Adara ( 2018-03-28 06:07:46 -0500 )edit

Vb; stel ik heb een hoogtelijn die door de overstaande hoek van vb, 100 graden gaat, gaat die hoogtelijn dan die hoek verdelen in 50 graden en 50 graden?

Adara ( 2018-03-28 06:08:47 -0500 )edit

Neen, Niet noodzakelijk. Die hoogtelijn gaat van het hoekpunt loodrecht op de overstaande zijde gaan. Alleen bij een gelijkbenige driehoek zou die hoogtelijn samenvallen met de bissectrice.

Myriam@REBUS ( 2018-03-28 06:35:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-28 04:59:19 -0500

Aantal keer gelezen: 148 keer

Laatst gewijzigd: Mar 28 '18