Stel je vraag
0

organische chemie, ringstructuren

asked 2018-03-28 07:22:41 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-03-29 04:00:31 -0500

Hoe kan men voor organische verbindingen nagaan of ringen bevatten of niet? Vb, C6H10.

De oefening is

C6H10 laat men voldoende lang reageren met ruime overmaat aan H2 en PT als katalysator. Men bekomt na afloop van de reactie C6H12. Welke van de volgende beweringen zijn correct A) Product A bevat twee dubbele binding B) A bevat dubbele binding en ring C) A bevat 2 ringen D) A bevat drievoudig binding

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ik heb de onverzadigingsgraad berekend, dat is gelijk aan 2. kopt het?

Adara ( 2018-03-28 07:28:57 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-03-28 12:08:29 -0500

Randy@REBUS gravatar image

updated 2018-03-28 12:09:04 -0500

Uit de brutoformule alleen kan je niet afleiden of een verbinding ringen bevat. C6H10 heeft inderdaad "onverzadigingsgraad" 2, dus er komen 2 extra C-C bindingen in voor in vergelijking met het "verzadigde" alkaan C6H14. Dit kunnen twee dubbele bindingen zijn, twee ringen, of een dubbele binding en een ring (overtuig jezelf hiervan door voor elk geval een voorbeeldje te tekenen). Om te weten welke situatie je hebt is er bijkomende informatie nodig.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Kleine aanvulling met twee onverzadigdheden kan je ook een driedubbele binding hebben.

Koen@REBUS ( 2018-03-28 14:45:27 -0500 )edit

2 onverzadigheden kan ook 3 phi bindingen geven?

Adara ( 2018-03-29 03:50:17 -0500 )edit

Ik heb de oefening hierboven vermeld. Dan kan antwoord B en D zijn?

Adara ( 2018-03-29 03:53:40 -0500 )edit

ring= 1 onverzadiging en phi binding=1 onverzadighing, 1 drievoudigbinding= 2 phi= onverzadiging 2 ?

Adara ( 2018-03-29 03:56:46 -0500 )edit
0

answered 2018-03-31 00:45:47 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-03-31 00:46:07 -0500

2 onverzadigdheden kan ook een driedubbele binding geven (=1 Sigma binding en 2 pi bindingen).

Deze oefening werd reeds behandeld in augustus 2016. Zoekterm ='ring'. Kan je hiermee verder.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-28 07:22:41 -0500

Aantal keer gelezen: 213 keer

Laatst gewijzigd: Mar 31 '18