Stel je vraag
0

wiskunde, oefening 2.1. p29

asked 2018-03-28 14:28:34 -0500

Adara gravatar image

oefening 2.1, van de cursus oefeningen,

De vraag is hoeveel bedraagt de oranje oppervlakte? Ik heb in die oranje gedeelte een ruit getekend en 4 cirkelsegmeten,

1) Oppervlakte van een ruit is D.d/2 . en d=r=1 en D= 2.h om de hoogte te berekenen heb ik driehoeken getekend, en aangezien men in een ruit twee gelijkbenige driekhoeken heeft kan men sinusregel toepassen en zo h zoeken die gelijk is aan (vierkantswortel 3) / 2

A(ruit) D.d/2= vierkantswortel 3/2

2) cirkel segment= r ^2 / ( alfa- sin(alfa)= 1/2.( phi/3 - vierkantswortel 3/2)

4 maal oppervlakte van een cirkel segment= 2phi/3- vierantswotel 3

zo kom ik voor oppervlakte van oranje deel= 2phi/3 - 1/2

Maar dat is niet juist, waar zit mijn fout?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-28 15:14:55 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je maakte een fout bij het optellen van de oppervlakken in de laatste stap! Tel maar eens opnieuw:

(vierkantswortel 3)/2 + 2phi/3- vierkantswortel 3 = 2phi/3- (vierkantswortel 3)/2

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-28 14:28:34 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: Mar 28 '18