Stel je vraag
0

wiskunde, afgeleide

asked 2018-03-30 15:43:19 -0500

Adara gravatar image

Als de tweede afgeleide nul is wil dat zegen dat functie een lineaire verloop heeft?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Is de tweede afgeleide nul over het hele domein of alleen op een bepaald punt?

Myriam@REBUS ( 2018-03-30 16:08:10 -0500 )edit

Ik heb nog geen oefening erover gemaakt, ik vroeg me dat gewoon af omdat ik theorie aan het studeren was.

Adara ( 2018-04-02 03:36:24 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-02 14:35:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als de tweede afgeleide nul is over het hele domein is dit een lineair verloop (een rechte is niet hol noch bol). Als de tweede afgeleide nul is op één of meerdere punten zouden dit buigpunten kunnen zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-30 15:43:19 -0500

Aantal keer gelezen: 66 keer

Laatst gewijzigd: Apr 02 '18