Stel je vraag
0

Wiskunde: telproblemen

asked 2018-04-02 04:47:07 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-04-03 01:47:03 -0500

Hallo,

De opgave luidt als volgt:

Er zijn 10 kandidaten voor de vorming van een comité, drie daarvan zijn arts. Het comité bestaat uit exact 5 personen waarvan minstens één arts. Hoeveel verschillende comités kunnen gevormd worden die aan deze voorwaarde voldoen?

a) 27720 b) 9072 c) 231 d) 252

Ik redeneerde als volgt: voor de 1ste plaats heb je keuze uit 3 personen, voor de 2de plaats keuze uit 9, 3de plaats keuze uit 8, 4de plaats keuze uit 7 en 5de plaats keuze uit 6. Ik kwam dan 9072 uit, antwoord B.

Nu blijkt dat b niet de juiste oplossing is, maar wel C.

Kan iemand mij uitleggen waarom mijn redenering niet klopt?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Ik denk dat je hier gewoon best de formule van combinatie gebruikt

Adara ( 2018-04-02 05:58:23 -0500 )edit

Juist Adara. Je hebt de mogelijkheid om 1, 2 of 3 artsen in je comité te stoppen. Dan vul je aan met de andere personen. Kan iemand dit eens mooi uitschrijven?

Myriam@REBUS ( 2018-04-02 14:41:58 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-04-03 02:47:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\telprobleem.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel, Myriam! Nu snap ik het.

Sam ( 2018-04-03 03:21:16 -0500 )edit

Danku, Myriam

Adara ( 2018-04-06 02:42:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-02 04:47:07 -0500

Aantal keer gelezen: 147 keer

Laatst gewijzigd: Apr 03 '18