Stel je vraag
0

wiskunde p. 56

asked 2018-04-02 05:39:56 -0500

Adara gravatar image

Op pagina 56 van de theorie staat bij 4.4.1 de centrummaten, ik heb aan de hand van die theorie oefening " wiskunde juli 2016 geel vraag 5" proberen op te lossen,

Maar ik zit vast:

Steekproef bestaat uit 7 deelnemers, waarvan de gemiddelde gewicht bij elke nieuwe poging met 1kg toeneemt,

1) deelnemer 1 heeft een gemiddelde gewicht van= x 2) x+2 3)x+ 3 4)x+4 5)x+5 6)x+6 7)x+7

Maar dit blijkt niet te kloppen

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-02 15:13:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als bij elke nieuwe poging het gewicht met 1 kg toe neemt weegt elke nieuwe deelnemer 2 kg meer dan de vorige. De zevende deelnemer weegt dus 6 keer 2 kg meer dan de eerste, of 12 kg.

Zie je het beter op deze tekening? Ik heb de eerste deelnemer een gewicht van 2 kg gegeven.C:\fakepath\gewicht vraagstuk juli 2016.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-02 05:39:56 -0500

Aantal keer gelezen: 104 keer

Laatst gewijzigd: Apr 02 '18