Stel je vraag
0

wiskunde, oefening 3.3.8

asked 2018-04-02 10:54:43 -0500

Adara gravatar image

Ik heb deze oefening opgelost tot deze stap

(x-x1).(x-x2)= x^2 - (x1+x2)x + x1.x2

1) Ik weet niet wat ik nu moet doen?

2) ze vragen hoeveel bedraagt de som van de kwadraten van de nulpunten minimaal?

wat bedoelen ze met minimaal?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-02 14:58:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Uit vergelijking met de opgave kan je bepalen wat (x1 + x2) is en wat X1.x2 is.

Je kan nu gebruik maken van een merkwaardig product: (x1 + x2)² = x1² + x2² +2x1.x2 en bijgevolg is de som x1² + x2² = (x1 + x2)² - 2x1.x2

Hiermee kan je sneller de functie van a bepalen die deze som is. Deze functie heeft een minumum bij een bepaalde a. Vind deze a en vul die in. Dan weet je wat de som minimaal bedraagt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-02 10:54:43 -0500

Aantal keer gelezen: 151 keer

Laatst gewijzigd: Apr 02 '18