Stel je vraag
0

fysica 12.1.6

asked 2018-04-02 12:05:37 -0500

Adara gravatar image

1) Ik begrijp niet waarom antwoord a P moet zijn?

2) bij b voor n kom ik 3n, maar volume vind ik niet? ik heb opgezocht en gelezen dat deze vraag is reeds beantwoordt door Myriam, dat linkste deel leeg loopt en rechtste tussenschot bevindt zich op 2/3V deze begrijp ik niet?

Na openen van kraan, en verdwijnen van de linkste deel, hebben we maar twee compartimenten in de cilinder? Dat komt erop neer dat gasdeeltjes meer ruimte hebben dan voordien, moet druk dus dalen? klopt wat ik zeg?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-02 14:51:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

1) Het tussenschot is verplaatsbaar. Het blijft dus alleen op zijn plaats als de druk aan de twee kanten hetzelfde is.

2) Er is een grote druk in de cilinder (zie opgave). Als de kraan open gezet wordt loopt het linkse compartiment leeg. De verplaatsbare wand (zoiets als de zuiger in een injectiespuit als je je dat beter kan voorstellen) reageert door zich te verplaatsen naar links, tot tegen de wand met de kraan. Alles rechts van de wand kan dus uitzetten. Het volume van de 3n gasdeeltjes kan zich over 6V verdelen in plaats van 3V en de druk zal halveren.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-05-31 04:33:33 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Als het linkse tussenschot helemaal tot tegen de rand zit, heb je toch nog maar 2n? Of hoe kom je hier aan de hoeveelheid van n?

Alvast bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het linkse compartiment loopt leeg, de linkse zuiger schuift tot tegen de kraan, de rechtse zuiger schuift ook een stuk op. Door de overdruk loopt 3n gas weg, er blijft 3n over.

Myriam@REBUS ( 2018-05-31 08:23:38 -0500 )edit

Oh ja ik zie het! Dankuwel!

Mirjam.VanHove ( 2018-06-01 12:53:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2018-04-02 12:05:37 -0500

Aantal keer gelezen: 158 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '18