Stel je vraag
0

Chemie: empirische formule

asked 2018-04-03 09:00:43 -0500

Sam gravatar image

We beschouwen de empirische formule van en stof: B2h3. In 1 mol van die stof zitten 1,204.10^25 atomen. Wat is de correcte chemische formule van deze stof?

a) B4H6 b) B6H9 c) B8H12 d) B10H15

Hoe kan ik deze oefening het best oplossen?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-03 09:08:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

1 mol = 6.02 10^23 eenheden.

1,204 10^25/ 6.02 10^23 = 20

Gaat er nu een lichtje branden?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

In totaal is er dan 20 mol. Antwoord C: 8 + 12 = 20. Is dit correct?

Sam ( 2018-04-03 09:29:53 -0500 )edit

Er zijn 20 mol atomen in één mol van deze stof.

Myriam@REBUS ( 2018-04-03 12:03:23 -0500 )edit

Klopt. Dit had ik inderdaad niet goed verwoord.

Sam ( 2018-04-04 02:01:07 -0500 )edit
1

Deze vraag verbijstert de meeste studenten, hoewel ze toch zo eenvoudig is. Je moet alleen begrijpen wat een mol precies is.

Randy@REBUS ( 2018-04-05 18:57:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-03 09:00:43 -0500

Aantal keer gelezen: 481 keer

Laatst gewijzigd: Apr 03 '18