Stel je vraag
0

Chemie lewisstructuur

asked 2018-04-04 05:58:29 -0500

Sam gravatar image

Na het uittekenen van de lewisstructuur kwam ik de structuur uit die je ziet bij A en C. Maar bij het bepalen van de partiële ladingen zou ik zeggen dat O en negatieve partiële lading heeft en A een positieve partiële lading. Ik zou dus gegaan zijn voor antwoord A. Nu blijkt dat de juiste oplossing C zou moeten zijn.

Kan iemand mij uitleggen waarom ik mis ben?

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-04-04 07:39:44 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-04-05 18:02:35 -0500

Voor de Lewisstructuur van CO is C wel degelijk het juiste antwoord.

C heeft 5 elektronen rond zich terwijl C in kolom IV A staat en 4 valentieëlektronen heeft, daaruit volgt dat de formele lading voor C in CO 1 waardig negatief is.

O heeft 5 elektronen rond zich terwijl O in kolom VI A staat en 6 valentieëlektronen heeft, daaruit volgt dat de formele lading van O in CO 1 waardig positief is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus die + en - hebben niks te maken met de partiële lading, maar met de formele lading?

Sam ( 2018-04-06 02:03:57 -0500 )edit

Correct !

Myriam@REBUS ( 2018-04-07 04:19:08 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-04 05:58:29 -0500

Aantal keer gelezen: 267 keer

Laatst gewijzigd: Apr 05 '18