Stel je vraag
0

fysica magnetisme wet van pharaday

asked 2018-04-05 02:26:56 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

C:\fakepath\vraag lenz pharaday.PNG

Ik geraak er moeilijk aan uit, hoe redeneer je het beste hierbij?

een magneet nadert een spoel met windingen en ik moet de stroomzin bepalen.

ik dacht dat je zo moest redeneren: de inductiestroom werkt steeds tegen. Dus als je met de magneet nadert ( van rechts naar links) gaat de stroom in tegengestelde richting ( van links naar rechts). Ik merkt dat ik het toch fout doe want als de polen worden omgedraaid en de situatie is een beetje anders loop het fout.

Iemand die me kan uitleggen hoe je best redeneert?

Thx Stijn

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-04-05 06:15:31 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

C:\fakepath\vraag myriam.PNG

Bedankt Myriam, wat zijn de invloeden van het naderen of verwijderen van de staafmagneet? bovenstaande situatie waarbij de magneet nadert snap ik met je uitleg maar stel dat de magneet wordt verwijdert (naar rechts ipv links) wat gebeurt er dan? Is de zin dan gelijk zowel in spoel als in staafmagneet: van noord naar zuid.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Als de magneet wordt verwijderd ipv dichterbij gebracht gebeurt het omgekeerde. De flux zal dalen ipv stijgen en deze daling wordt ook tegengewerkt.

Myriam@REBUS ( 2018-04-05 06:41:02 -0500 )edit
0

answered 2018-04-05 04:31:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De spoel gaat reageren op het magnetisch veld buiten aan de magneet (en dit loopt omgekeerd als het magnetisch veld in de magneet).

Kan je zo verder?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-05 02:26:56 -0500

Aantal keer gelezen: 183 keer

Laatst gewijzigd: Apr 05 '18