Stel je vraag
0

Chemie; kinetiek

asked 2018-04-05 04:18:05 -0500

Sam gravatar image

Kan iemand uitleggen hoe je een oefening zoals deze kan oplossen? Ik snap niet echt hoe je de orden kan bepalen.

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-04-05 08:19:52 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Sam,

Dat is helemaal correct. Het juiste antwoord is inderdaad D.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, Koen!

Sam ( 2018-04-05 11:08:50 -0500 )edit
0

answered 2018-04-05 04:33:40 -0500

Sam gravatar image

Ik heb even gekeken naar eerder gestelde vragen en heb geprobeerd aan de slag te gaan met die uitleg. Nu zou ik denken dat de juiste oplossing D is, maar ik ben hier niet zeker van. Kan iemand controleren wat de juiste oplossing is?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-04-05 04:18:05 -0500

Aantal keer gelezen: 394 keer

Laatst gewijzigd: Apr 05 '18